หน้าวัวใบแกรนดิโฟเลียม

Junction Root, Wild Coco
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth
วงศ์: Araceaegrandifolium2
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: ลำต้นสั้น ทรงพุ่มแผ่กว้าง สูงเกือบ 1 เมตร
ใบ: รูปไข่ กว้าง 50 – 60 เซนติเมตร ยาว 60 – 70 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปหัวใจ แผ่นใบหนาเหมือนแผ่นหนัง สีเขียวคล้ำเหลือบเงินเห็นเส้นใบชัดเจน ก้านใบกลม ยาว 50 – 90 เซนติเมตร สีเขียว โคนก้านมีจุดประสีม่วงแดง
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปไข่ กว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ยาว 5 – 8 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม สีเขียวอ่อน ห่อหุ้มปลีดอกไว้ ปลีดอกยาว 4 – 5 เซนติเมตร สีเหลืองอมม่วงแดง ก้านช่อดอกยาว 40 – 50 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อยาก ปลูกเป็นไม้กระถางประดับในอาคาร