ดาวกระจาย

ดาวกระจาย
ดาวกระจาย

ดาวกระจายฝรั่ง/ดาวกระจายเหลือง/Cosmos/Mexican Aster
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cosmos spp.
ชื่อสามัญ: วงศ์ : Asteraceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น
ความสูง 0.30 – 1.50 เมตร
ลำต้น: มีทั้งต้นเตี้ยและต้นสูง นิยมปลูก 2 ชนิด คือ  ดาวกระจายฝรั่ง กลุ่ม Sensation Type (C. bipinnatus Cav.)ใบรูปใบหอก ขอบใบหยักเว้าลึกแบบขนนกเป็นเส้นเรียวยาว สีเขียวสด เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 4 – 8 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว ชมพู แดง และสองสีในดอกเดียวกัน ติดเมล็ดในฤดูหนาว ดาวกระจาย กลุ่ม Klondyke Type (C. sulphureus Cav.) ใบหยักเว้าลึกแบบขนนก 5 – 7 แฉก แต่ละแฉกรูปใบหอก สีเขียวเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 4 – 6 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลือง ส้ม ส้มอมแดง และสองสีในดอกเดียวกัน ปลูกได้ทั่วไป
ดอก : มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน กลีบดอกชั้นนอกรูปขอบขนาน ปลายหยัก 2 – 3 หยัก กลีบดอกชั้นในสีเหลือง เป็นหลอดกระจุกกลางดอก
ผล : ผลแห้ง เมล็ดยาวเรียว
ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
แสงแดด : เต็มวัน
สภาพแวดล้อม : หลีกเลี่ยงพื้นที่ลมแรง ทนแล้งได้ดี
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ต้องย้ายต้นกล้าอย่างเบามือและมีตุ้มดินติดรากด้วย หลังเพาะ 2 – 2/1-2 เดือนจึงออกดอก
การใช้งานและอื่นๆ : ชื่อสกุล Cosmos มาจากภาษากรีกว่า Kosmos แปลว่า เครื่องประดับ นิยมปลูกเป็นแปลงประดับ หรือเป็นทุ่งกว้าง