หน้าวัวใบครีนาตัม

หน้าวัวใบคลื่น
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium crenatum (L.) Kunth
วงศ์: Araceaecrenatum2
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: เจริญเป็นพุ่มใหญ่ถึง 2 เมตร
ใบ: ใบรูปใบหอกกลับ กว้าง 25 – 30 เซนติเมตร ยาว 0.40 – 1 เมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบย่นเป็นคลื่น เห็นเส้นใบชัดเจน สีเขียวเหลือบเงิน แผ่นใบหนาแข็ง ก้านใบเป็นเหลี่ยมแข็งหนา
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้าง 4 – 7 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม บิดและลู่ลง สีม่วงแดง ปลีดอกยาว 12 – 20 เซนติเมตร สีม่วงแดง ก้านช่อดอกกลม ยาว 25 – 30 เซนติเมตร สีเขียว
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในสวนสไตล์เมืองร้อน หรือเป็นไม้กระถาง