ตีนตั่ง

ข้าวตอกแตก/งวงชุม/งวงสุ่ม/เถาวัลย์นวล/สะแกวัลย์/หน่วยสุด/Paper Flower Climber teentung2
ชื่อวิทยาศาสตร์: Getonia floribunda Roxb.
วงศ์: Combretaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง อายุหลายปี ไม่ผลัดใบ
ลำต้น: ลำต้นและกิ่งอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม
ใบ: เดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี ขนาด 2.5-7 x 5-15 เซนติเมตร หลังใบเมื่อยังอ่อนมีขนนุ่มปกคลุมหนาแน่น เมื่อแก่ค่อนข้างเกลี้ยง ท้องใบมีขนสีน้ำตาลเหลืองปกคลุมหนาแน่น
ดอก: ออกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายยอดหรือซอกใบ มีขนปกคลุมทั่วไป ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ สีเขียวอมเหลือง โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก มีขนปกคลุม ไม่มีกลีบดอก ออกดอกเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์
ผล: รูปกระสวย ขนาด 2-3 x 5-8 มิลลิเมตร ปลายผลมีส่วนของกลีบเลี้ยงติดอยู่คงทน teentung3
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยขนาดใหญ่ ด้านสมุนไพร ใบเป็นยาเจริญอาหาร ขับพยาธิ แก้อาการจุกเสียด ปวดท้อง ตำผสมกับเนยทารักษาแผลเรื้อรังภายนอก