คอไทลีดอนพาพิลลาริส

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cotyledon papillaris L.f.
วงศ์: Crassulaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม อายุหลายปี
ความสูง: 1 เมตร
ลำต้น
: ต้นสีน้ำตาลอ่อน ทอดชูยอด เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 10 – 15 เซนติเมตร แตกกิ่งแขนงจำนวนมากจากโคนต้น
ใบ: ใบรูปแถบแกมรูปใบหอกกลับหรือรูปรี กว้าง 0.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 6 เซนติเมตร ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ปลายใบเป็นติ่งหนาม ขอบใบมีสีแดง แผ่นใบหนาสีเขียวอมเหลือง
ดอก: ดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 0.5 – 0.8 เซนติเมตร สีแดงเข้มถึงสีส้ม ผิวเป็นมันเงา
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร ชอบอากาศเย็น
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งหรือใบ
การใช้งานและอื่นๆ: ควรให้น้ำบริเวณโคนต้น ไม่ควรรดน้ำบนใบโดยตรง ปลูกประดับกระถางขนาดใหญ่หรือปลูกประดับสวนตามซอกหิน