ปาล์มไพลิน

Metallic Palm/ Silver Fishtail Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaedorea metallica Cook ex H.E.Moore
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 3 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.6 – 1 เซนติเมตร
ใบ: ใบเดี่ยวรูปหางปลา ทางใบยาว 30 เซนติเมตร แผ่นใบหนาแข็ง มีสีเขียวเข้มและมันวาวคล้ายโลหะขัดมัน
ช่อดอก: ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ออกที่ซอกกาบใบ
ผล: กลมรี ขนาด 1 เซนติเมตร เมื่อสุกสีดำ ก้านช่อผลสีส้ม
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 4 – 6 สัปดาห์จึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางตั้งประดับในอาคาร ชื่อสกุล “Chamaedorea” มาจากภาษากรีก หมายถึงผลที่อยู่ในระดับต่ำ สามารถเก็บได้ง่าย