หางกระรอกแดง

Red Cat’s Tail
ชื่อวิทยาศาสตร์: Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll. Arg.
วงศ์: Euphorbiaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็ก อายุหลายปี
ลำต้น: ลำต้นทอดเลื้อยไปตามผิวดินได้ไกล 1-2 เมตร
ใบ: เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ ขนาด 1-2 x 2-4 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบหนาสีเขียว
ดอก: ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ช่อห้อยลง ยาว 3-4 เซนติเมตร ดอกย่อยสีแดงอัดกันแน่น ออกดอกตลอดปี
ผล: มักไม่ติดผล
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางแขวนหรือปลูกคลุมดิน ควรระวังเพลี้ยแป้งเข้าทำลาย