มะลิก้านแดง

มะลิก้านแดง
มะลิก้านแดง

จะขาน/สถาน/Catalonian Jasmine/Poet’s Jasmine/Spanish Jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum grandiflorum L.
วงศ์: Oleaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง อายุหลายปี
ลำต้น: กิ่งก้านเลื้อยได้ไกล 3 – 4 เมตร
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ออกตรงข้าม ใบย่อย 5 – 9 ใบ ไม่มีก้านใบ รูปรี กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 4 – 5 เซนติเมตร ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม
ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกย่อย 1 – 3 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียว เป็นซี่เรียวแหลม โคนเชื่อมติดกัน ดอกตูมสีชมพู กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี
ผล: ไม่ติดผล
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำและโน้มกิ่ง