ลิ้นมังกร ซัฟฟรุติโคซา

suffruticosa1
อีกสายพันธุ์คือ S. suffruticosa cv. Motomo

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria suffruticosa N.E.Br.
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่มใหญ่ สูงประมาณ 1 เมตร
ใบ: ใบพับ เมื่อยังเล็กใบออกเวียนสลับรอบต้น พอโตเต็มที่ออกเรียงสลับระนาบเดียว หนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาว 20 – 50 เซนติเมตร มีร่องจากโคนใบถึงกลางใบ ปลายใบแหลม แผ่นใบหนา ขอบใบพับขึ้นเป็นร่องลึกที่กึ่งกลางใบ สีเขียว มีลายริ้วสีเขียวเทาจางๆ โคนแผ่นใบมีเยื่อสีน้ำตาล
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ยาว 20 – 30 เซนติเมตร ดอกสีขาว
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง