ลิ้นมังกร ซัฟฟรุติโคซา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria suffruticosa N.E.Br. วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้อวบน้ำ ลำต้น: เป็นพุ่มใหญ่ สูงประมาณ 1 เมตร ใบ: ใบพับ เมื่อยังเล็กใบออกเวียนสลับรอบต้น พอโตเต็มที่ออกเรียงสลับระนาบเดียว หนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาว 20 – 50 เซนติเมตร มีร่องจากโคนใบถึงกลางใบ ปลายใบแหลม แผ่นใบหนา ขอบใบพับขึ้นเป็นร่องลึกที่กึ่งกลางใบ สีเขียว มีลายริ้วสีเขียวเทาจางๆ โคนแผ่นใบมีเยื่อสีน้ำตาล ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ยาว 20 – 30 เซนติเมตร ดอกสีขาว อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: น้อย-ปานกลาง แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง