คอร์พุสคูลาเรียเลห์มานนิอาย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Corpuscularia lehmannii (Eckl. & Zeyh.) Schwantes
วงศ์: Crassulaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
corpuscularia2ลำต้น: ลำต้นทอดเลื้อยสีแดง
ใบ: ใบรูปไข่ แผ่นใบหนา ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.2 – 2.5 เซนติเมตร หนา 1.5 – 2 เซนติเมตร ข้อใบห่างกันยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ผิวใบเรียบสีเทาถึงสีเขียวอมเทา
ดอก: เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร สีเหลือง
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ:ปานกลาง
แสงแดด: เต็มวันถึงครึ่งวัน ชอบอากาศเย็น
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือใบ
การใช้งานและอื่นๆ:  ปลูกเป็นไม้คลุมดินประดับแปลง ในสวนหินหรือปลูกลงในกระถางขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของต้นอยู่ที่ก้านใบและใบมีสีสันตัดกันสวยงาม