สนญี่ปุ่นแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaecyparis lawsoniana (Murray) Parl. ‘Minima Glauca’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้ต้น อายุหลายปี
ความสูง: 1 เมตร
ลักษณะทั่วไป: เป็นพันธุ์แคระ ทรงต้นค่อนข้างกลม ทรงพุ่มแน่น กิ่งย่อยแผ่แบนเป็นแผงเล็กๆ ซ้อนกันเป็นกระจุกแน่น สีเขียวเข้มและมีนวล ปลายกิ่งสีเขียวอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกในกระถางตั้งประดับบ้าน หรือปลูกในมุมสวน