เหลืองปรีดียาธร

เหลืองปรีดียาธร
เหลืองปรีดียาธร

ตาเบเหลือง/เหลืองหลวง/Gold tree/Primavera/Silver trumpet tree/Golden bell
ชื่อวิทยาศาสตร์: Roseodendron donnell-smithii (Ros.) Miranda
วงศ์: BIGNONIACEAE
ประเภท: ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ
ความสูง: 8-10 ม.
ทรงพุ่ม: เรือนยอดรูปไข่ แตกกิ่งก้านเป็นชั้น
ลำต้น: มีเปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่อง
ใบ: ใบประกอบรูปนิ้วมือ มีใบย่อย 5-7 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบมนหรือสอบ ใบเหลือบสีเงินทั้งสองด้าน
ดอก: สีเหลือง ออกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง 7-15 ดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ ออกดอกเดือน ก.พ.-มี.ค.
ผล: ฝักสีเทา
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งได้ดี
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
โรคและแมลงศัตรูพืช: เปลือกแตกและผุตามธรรมชาติ ต้องพ่นยากันรา
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกประดับสวนทั้งแบบต้นเดียว เป็นกลุ่ม ในสนามหรือมุมอาคาร เหมาะกับสวนธรรมชาติ ระยะปลูกเพื่อการจัดสวน ถี่ 3-5 ม. ห่าง 6-8 ม.

ข้อมูลพรรณไม้อื่นๆที่นี่