สนริเชสัน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus chinensis L. ‘Richeson’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 30-50 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มเตี้ยและแผ่กว้าง กิ่งย่อยออกเป็นกระจุกแน่น
ใบ: คล้ายเกล็ด สีเขียวอมเหลืองและมีนวล ปลายกิ่งสีอ่อนจาง
ดอก: ช่อดอกสีน้ำตาลแดงออกที่ปลายกิ่ง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้ามาก
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน ชอบอากาศเย็น
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกคลุมดิน