เปเปอโรเมียใบป้าน

เปเปอโรเมียใบป้าน
เปเปอโรเมียใบป้าน

American Rubber Plant/ Baby Rubber Plant/ Pepper Faces
ชื่อวิทยาศาสตร์: Peperomia obtusifolia (L.) F.Dietr.
วงศ์: Piperaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 15 – 20 เซนติเมตร
ลำต้น: ลำต้นตั้งตรง สีแดง ทุกส่วนอวบน้ำ
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปรีถึงรูปไข่กลับหรือค่อนข้างกลม กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 7 – 8 เซนติเมตรปลายใบมน โคนใบสอบแคบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาและค่อนข้างแข็ง สีเขียว เส้นกลางใบเป็นร่อง ใต้ใบสีเขียวอ่อน ก้านใบสีม่วงแดง
ดอก: ออกเป็นช่อเชิงลด ชูตั้ง ดอกย่อยเล็ก อัดกันแน่นบนก้านช่อดอก
ผล: ไม่ติดผล
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกคลุมดินในร่มหรือไม้กระถาง เมื่อมีอายุมากขึ้นลำต้นจะทอดเลื้อย ควรตัดแต่งออกแล้วนำไปขยายพันธุ์ต่อ