บัวผัน

นิลุบล/นิโลตบล/บัวขาบ/บัวนิล/Cape Blue Water lily/Cape Water lily
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nymphaea capensis Thunb.
วงศ์: Nymphaeaceae
ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ
ลำต้น: มีหัวหรือเหง้าใตดิน
ใบ: ใบรูปไข่ถึงกลม ลอยแตะผิวน้ำ ขอบใบหยัก
ดอก: ดอกมีหลายพันธุ์ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ กลีบดอกซ้อน บานตอนเช้าถึงเย็น มีกลิ่นหอม
ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 20-60 ซม.
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด

บัวขาวธรรมนูญ 1
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp. and hybrid
ชื่อสามัญ Khao Thammanoon 1
ถิ่นกำเนิด ไทย

บัวนางกวักชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea sp.
ชื่อสามัญ Pink Nang Kwak
ถิ่นกำเนิด อินเดีย

บัวพราว พราวชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp. and hybrid ลูกผสมของ Trailblazer x Mr. Martin E. Randing
ชื่อสามัญ Praow
ถิ่นกำเนิด ไทย

บัวนางกวักขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea sp.
ชื่อสามัญ White Nang Kwak
ถิ่นกำเนิด ไทย

บัวลาภประเสริฐ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp. and hybrid
ชื่อสามัญ Larp Prasert
ถิ่นกำเนิด ไทย

บัวสุธาสิโนบล ม่วงกษัตริย์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea capensis Thunb. var. zanzibariensis (Casp.) Conard
ชื่อสามัญ Royal Purple
ถิ่นกำเนิด ทวีปแอฟริกา