บัวผัน

นิลุบล/นิโลตบล/บัวขาบ/บัวนิล/Cape Blue Water lily/Cape Water lily ชื่อวิทยาศาสตร์: Nymphaea capensis Thunb. วงศ์: Nymphaeaceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ลำต้น: มีหัวหรือเหง้าใตดิน ใบ: ใบรูปไข่ถึงกลม ลอยแตะผิวน้ำ ขอบใบหยัก ดอก: ดอกมีหลายพันธุ์ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ กลีบดอกซ้อน บานตอนเช้าถึงเย็น มีกลิ่นหอม ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 20-60 ซม. แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด บัวขาวธรรมนูญ 1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp. and hybrid ชื่อสามัญ Khao Thammanoon 1 ถิ่นกำเนิด ไทย บัวนางกวักชมพู ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea sp. ชื่อสามัญ Pink Nang […]