แสงอรุณ

Coneflower  
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Rudbeckia laciniata L.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุสั้น
ลำต้น: พุ่มสูง 0.50-1 เมตร มีเหง้าใต้ดิน
ใบ: ใบออกเป็นกอหนาแน่นที่โคนต้น ใบด้านล่างรูปไข่หยักเว้าลึกเป็น 3 พู ขอบจักฟันเลื่อย ใบด้านบนรูปรีแกมไข่ ปลายแหลม มีขนทั้งสองด้าน
ดอก:
ดอกออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยว ก้านช่อดอกยาว ดอกชั้นเดียว ขนาด 5-7 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกรูปขอบขนาน สีเหลืองทอง ลู่ไปทางด้านหลังเล็กน้อย กลีบดอกวงในเป็นหลอดกระจุกนูนรูปโดม สีน้ำตาลเข้ม ดอกบาน 1-2 วัน กลีบดอกสีเหลืองจะทยอยร่วงไป เหลือแต่ดอกวงในที่นูนเป็นรูปโดม จึงเป็นที่มาของชื่อ Coneflower ซึ่งจะคงรูปอยู่อย่างนั้นจนติดเมล็ดแล้วร่วงไป
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: แยกกอ เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง ดอกไม้แห้ง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเหนือ