ผักปราบ

กินกุ้งน้อย/หญ้าเลิน/Common Spiderwort
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Murdannia nudiflora (L.) Brenan
วงศ์: Commelinaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียว/วัชพืช
ความสูง: 10-30 เซนติเมตร
ลำต้น: ขึ้นเป็นกอเล็กๆ ลำต้นตั้งตรงหรือทอดนอน แตกรากตามข้อ มีขนทั่วไป
ใบ: รูปขอบขนานถึงใบหอกแคบ ยาว 3-8 เซนติเมตร
ดอก: ดอกแตกแขนงเป็นช่อย่อย 2-3 ช่อ แต่ละช่อก้านยาว มี 1-3 ดอกที่ปลายก้าน ดอกเล็ก สีม่วงอ่อนถึงสีฟ้าอ่อน มี 3 กลีบ ออกดอกในฤดูฝน เมื่อพ้นฤดูฝนจะยุบหายไป ทิ้งเมล็ดไว้ขึ้นใหม่ในฤดูฝนปีหน้า
ผล: ค่อนข้างกลม สีเขียวอ่อน ปลายเป็นติ่งแหลม ผลแก่แห้งแตกเป็น 3 พู
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง -มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกไหลหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามทุ่งโล่งแจ้ง หรือสนามหญ้าที่ชุ่มชื้น เป็นสมุนไพร ต้น ต้มในน้ำมันรักษาโรคเรื้อน ใบ พอกบาดแผล แก้ปวด ราก ใช้แก้ไข้ในเด็ก ยอด กินเป็นผักและอาหารสัตว์