ใบต่างเหรียญ

Roundleaf bindweed ใบต่างเหรียญ
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Evolvulus nummularius (L.) L.
วงศ์:
Convolvulaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ลำต้น: ใบต่างเหรียญ ทอดเลื้อยตามผิวดิน ออกรากตามข้อ มีขนทั่วไป
ใบ: ออกสลับ รูปไข่ถึงเกือบกลม ปลายมนถึงป้าน โคนเว้าเล็กน้อยหรือรูปหัวใจ ขอบเรียบขนาด 1-2 X 1-2.5 เซนติเมตร ก้านใบสีม่วงแดง มีขนยาว
ดอก: เดี่ยวออกตามซอกใบ สีขาว 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5 แฉกซ้อนเหลื่อมกัน บานเป็นรูปกรวย ขนาด 0.5-1 เซนติเมตร
ผล: กลมแป้น เป็นสันตามยาว มี 4 เมล็ด ขนาดเล็กมาก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินปนทราย
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ใบต่างเหรียญ ในธรรมชาติพบตามพื้นที่โล่ง ริมถนนทุกภาคของไทย ใช้ปลูกแทนหญ้าได้ ไม่ต้องตัดแต่ง