ผักอีหลืน

ผักอีหลืน
ผักอีหลืน

หนาดคำ
temifolius002ชื่อวิทยาศาสตร์:
Plectranthus temifolius D.Don
วงศ์: Lamiaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม/วัชพืช
ความสูง: 1-2 เมตร
ลำต้น: มักตั้งตรงขึ้น แตกกิ่งก้านใกล้โคนต้นไม่มากนัก ถ้าสูงมากต้นจะเอียงเอนลง มีขนสั้นสีขาวปกคลุมทั่วไป
ใบ: ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ดูเป็นชั้นๆ รอบต้น ก้านใบสั้นมากหรือไม่มี ใบรูปแถบกึงใบรูปหอก ยาว 4-15 เซนติเมตร ใบหนาและหยาบ
ดอก: เป็นช่อใหญ่ แตกกิ่งเป็นช่อย่อยหลายช่อ ดอกเล็ก จำนวนมาก เรียงชิดกันแน่นบนก้านช่อ กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน ด้านนอกมีขนสีขาวปกคลุมหนาแน่น กลีบดอกสีม่วงอ่อน ปลายแยกเป็น 2 ปาก ด้านบนมีประจุดสีม่วงเข้ม
ผล: แห้ง รูปสามเหลี่ยม
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามทุ่งหญ้าที่โล่ง ป่าโปร่ง พบมากบนดอยทางภาคเหนือ เป็นสมุนไพร (ล้านนา) ต้นและราก ผสมกับสังกรณีและตรีชวาทั้งต้นกับหัวยาข้าวเย็น (ไม้เลื้อยชนิดหนึ่งมีหัวใต้ดิน Smilax graba Roxb.) ต้มน้ำดื่มเพื่อถอนพิษแมลงกัดต่อย