เอื้องดอกหญ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Goodyera procera  (Ker-Gawl.) Hook.f. g-procera
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย
ลำต้น: เป็นลำ สูง 20-40 เซนติเมตร โคนต้นมักมีกาบใบหุ้ม ขึ้นเป็นกอ
ใบ: รูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลม แผ่นใบบางและอ่อน
ดอก
: ออกเป็นช่อ ค่อนข้างแน่นที่ยอด ช่อดอกยาว 13-20 เซนติเมตร ดอกสีนวลหรือสีเขียวอ่อน ดูคล้ายดอกหญ้า ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบขึ้นบนหินหรือเปลือกไม้