ทหารกล้า

ทหารกล้า

Gallant Soldier/Smallflower Galinsoga
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Gallinsoga parviflora Cav.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 20-60 เซนติเมตร
ลำต้น: สีเขียว ตั้งตรง มีขนปกคลุม แตกกิ่งก้านมาก   
ใบ: รูปไข่ ปลายแหลมยาว 5-6 เซนติเมตร มีขนสั้นทั่วไป มีเส้นใบ 3 เส้นสั้นๆ จากโคนใบ ขอบใบจักฟันเลื่อยตื้น
ดอก
: ออกเป็นช่อ ดอกย่อยเป็นแบบช่อกระจุก มักออกเป็นคู่ที่ซอกใบและปลายกิ่ง ขนาดเล็ก 5-8 มม. กลีบดอกวงนอกสีขาว 4-5 กลีบ ดอกวงในสีเหลืองจำนวนมาก ออกดอกเกือบตลอดปี
.ผล: สีดำ ขนาดเล็ก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไปที่มีความอุดมสมบูรณ์
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไรถึงแดดจัด
 การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามที่โล่ง ทั้งในที่ชุ่มชื้นและแห้งแล้งตามเขาสูง ใบ แก้อาการแสบคันที่เกิดจากพิษตำแย ยอดอ่อนทำให้สุกกินเป็นผักได้ รากของพืชชนิดนี้เป็นแหล่งอาศัยของไส้เดือนฝอยหลายชนิด ไม่ควรปลูกใกล้แหล่งเพาะปลูก

หมายเหตุ ไม่มีชื่อไทย จึงตั้งชื่อใหม่ โดยแปลจากชื่อสามัญ