เดซี่ม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Brachycome multifida  DC.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท
: ไม้ดอกล้มลุก อายุสั้น
ลำต้น: พุ่มสูง 20-25 เซนติเมตร ลำต้นสีเขียว แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มค่อนข้างแผ่ราบ
ใบ: ใบสีเขียวสด ขอบหยักเว้าลึกแบบขนนกเป็นเส้นฝอยละเอียด (คล้ายใบของดาห์ลเบิร์กเดซี่)
ดอก: ดอกชั้นเดียว ขนาด 1.5-2 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกสีม่วง รูปแถบ ปลายมน กลีบดอกวงในสีเหลือง รูปหลอดกลางดอก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ:
ปลูกเป็นไม้กระถางตั้งและแขวน ไม้ประดับขอบแปลง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์