หญ้าสีน้ำตาล

Copper Sedge/Weeping Brown/New Zealand Sedge
ชื่อวิทยาศาสตร์:
 Carex flagellifera Colenso
วงศ์:
Cyperaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกประเภทกก อายุหลายปี
ลำต้น
: เจริญเป็นพุ่ม แตกกอสูง 30-50 เซนติเมตร
ใบ
: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน เรียวยาว 35-50 เซนติเมตร สีน้ำตาลคล้ายเส้นเชือก ขนาดเล็ก ปลายใบลู่ลงพื้น   
ดอก:
ช่อดอกไม่ปรากฏ 
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ชอบดินร่วนปนทราย
แสงแดด:
แสงแดดเต็มวันถึงครึ่งวัน
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้คลุมดินหรือบริเวณที่ต้องการผิวสัมผัสละเอียด เพื่อตัดกับสีเขียวของพรรณไม้ชนิดอื่น
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในนิวซีแลนด์