ผักชี

ผักหอม/ผักนอมห้อย/ผักหอมป้อม/ผักหอมผอม/ยำแย้/หอมป้อม/Chinese Parsley/Coriander
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Coriandrum sativum L.
วงศ์:
Apiaceae 
ประเภท: ผักอายุสั้นฤดูเดียว 
ลำต้น
: พุ่มสูง 15-20 เซนติเมตร ลำต้นสั้น 
ใบ
: ก้านใบยาว มีใบย่อย 5-7 ใบ ขอบใบหยักเป็นแฉก  
ดอก:
ดอกออกเป็นช่อแบบซี่ร่ม สีขาวหรือสีชมพู มี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ก้านแดง และพันธุ์ก้านเขียว
ผล: ผลลักษณะรี ค่อนข้างกลม เมื่อแก่จัดมีสีเหลืองอมน้ำตาล มีเมล็ด 2 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี  
แสงแดด:
แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นผักสวนครัว ปลูกลงแปลงหรือปลูกในภาชนะ หลังเพาะอายุ 40-60 วัน ก็เก็บเกี่ยวมาบริโภคได้ โดยถอนทั้งต้น ทั้งต้นและใบช่วยแต่งแต้มสีสันให้อาหารน่ากิน ส่วนรากมีกลิ่นหอมใช้แต่งกลิ่นอาหาร และเมล็ดที่เรียกว่า ลูกผักชี เป็นเครื่องเทศกลิ่นหอม ช่วยกลบกลิ่นเนื้อสัตว์ และกินเป็นผักสดแกล้มอาหาร ผักจิ้มน้ำพริก ด้านสมุนไพร มีน้ำมันหอมระเหยช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ