BOPE STUDIO ใน ‘Make’ สารคดีสั้นดูสนุกจากพวกเรา ‘บ้านและสวน Explorers Club’

Description

[ MAKE ] เมื่อขยะพลาสติกต่างชนิดปนกันจนไม่สามารถคัดแยกได้ กลายเป็นขยะกองโตค้างโกดังอยู่หลายตัน วิธีการจัดการได้ดีที่สุดก็คือจับมันรวมกันแล้วแปลงร่างเป็นงานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งไร้ค่าสู่สายตาชาวโลก…แต่ทุกอย่างก็ไม่ง่ายถ้าไม่พยายาม
.
พบกับสารคดีสั้นที่จะชวนคุณมาพบกับการเดินทางของขยะไร้ค่า สู่การสร้างมูลค่าด้วยการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์กับ BOPE STUDIO ใน ‘Make’ สารคดีสั้นดูสนุกจากพวกเรา ‘บ้านและสวน Explorers Club’
#สารคดี #สารคดีสั้น #recycle #design #บ้านและสวนmakeseries #บ้านและสวนexplorersclub