Make Series : La Rocca

บ้านและสวนจะพาไปรู้จัก La Rocca แบรนด์เสื้อผ้าไทยที่ไม่เคยวิ่งตามแฟชั่น กับขั้นตอนการตัดเย็บที่ประณีตพอๆ กับวิธีคิดของเจ้าของแบรนด์