MAKE SERIES

ซีรีส์ที่จะพาคุณไปพบกับคำตอบที่ว่า “กว่าจะมาเป็น” ของ วัสดุ หรือชิ้นงานนั้นๆ ผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้าง โฟกัสที่งานคราฟต์และไลน์ผลิตจากโรงงาน


share

share

share

คลิปทั้งหมด