Make Series : ศรีราชาพานิช

ซอส หนึ่งเครื่องปรุงคู่ครัวไทยกับขั้นตอนการผลิตสุดละเมียด ซึ่งซอสศรีราชาพานิชจะมาเผยความลับในรสกลมกล่อมที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นรสชาติที่ทุกคนคุ้นลิ้น

คลิปทั้งหมด