Make Series : เก้าอี้ไม้

เก้าอี้ไม้ที่คุ้นตา รู้หรือไม่ว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง "บ้านและสวน Make series" จะพาไปชมทุกขั้นตอนการผลิตที่จะทำให้คุณรักเก้าอี้ไม้ตัวเก่าที่บ้าน มากยิ่งขึ้น

คลิปทั้งหมด