บ้านอยู่สบาย LIVING COMFORT

บ้านที่อยู่สบายนั้นนอกจากในแง่ของความสวยงามที่ให้ความรู้สึกสบายตาแล้ว ยังมีเรื่องการออกแบบบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ดีเพื่อให้อยู่อาศัยอย่างสบายกายควบคู่กันไป การออกแบบบ้านให้มีขนาด สัดส่วน ระยะ ตลอดจนจังหวะจะโคนที่เหมาะสมจึงได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของความงามและการใช้งานไปพร้อมกัน เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้มีทั้งความรู้ในการออกแบบบ้านให้สวยงาม การจัดระยะที่ใช้งานสบายในบ้าน รวมทั้งการออกแบบสเปซในบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยและฟังก์ชันที่ดีขึ้น สำหรับบ้านสวยคัดสรรในหนังสือเล่มนี้ทั้ง 12 หลัง มีหลากหลายไอเดียการจัดสรรพื้นที่ใช้งานและการจัดสเปซแบบต่าง ๆ ตลอดการใช้วัสดุที่น่าสนใจ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มบรรยากาศให้บ้าดูอบอุ่นและอยู่สบายมากขึ้น ซึ่งสามารถนำแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้ในการสร้างบ้านใหม่หรือการรีโนเวทบ้านได้ด้วย

  • ผู้เขียน : วรัปศร อัคนียุทธ,วุฒิกร สุทธิอาภา
  • บาร์โค้ด : 9786161839161
  • ราคา : 395.00 บาท