GARDEN SPACE

หนังสือออกแบบสวน

หนังสือ Garden Space เล่มนี้ รวบรวมสวนสวยที่ให้ความสำคัญกับการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยเป็นหลัก ออกแบบโดยนักจัดสวนผู้เชี่ยวชาญการจัดสวนในบ้านโดยเฉพาะ ได้แก่ กิ่งก้านใบ PERGOLAR และ G-up Garden หนังสือออกแบบสวน

เน้นสวนที่มีฮาร์ดเคปเป็นองค์ประกอบหลักสอดแทรกด้วยพรรณไม้อย่างลงตัว ช่วยให้ดูแลรักษาง่ายและใช้งานสะดวก พร้อมแบบฮาร์ดสเคปแต่ละจุดอย่างละเอียดสามารถนำไปปรับใช้กับสวนในบ้านหรือพื้นที่ต่าง ๆ ได้สะดวก ทั้งแบบบ่อน้ำ น้ำตก เดคไม้ ที่นั่ง ชิงช้า ศาลา ผนังประดับ สวนแนวตั้ง บ้านต้นไม้ เป็นต้น รวมทั้งแนะนำวัสดุสมัยใหม่ที่เหมาะกับสวนในบ้าน

  • ผู้เขียน : วรัปศร อัคนียุทธ
  • บาร์โค้ด : 9786161830380
  • ราคา : 355.00 บาท