15 BEST GARDENS

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสวนหลากหลายรูปแบบที่เป็นผลงานเด่นของ15 นักจัดสวนชั้นนำของเมืองไทย อาทิ คุณวรวุฒิ แก้วสุก, คุณศิริวิทย์ ริ้วบำรุง, อ.พิศาล ตันสิน, อาจารย์ขวัญชัย จิตสำรวย, สวนลีลา, อยู่กับดินทร์ , Sukyen Garden, Murraya Garden ฯลฯ ซึ่งนักจัดสวนแต่ละรายได้เปิดเผยเทคนิคการออกแบบจัดสวน และการเลือกใช้พรรณไม้ วัสดุ รวมถึงการสร้างจุดเด่นและคาแรกเตอร์ต่างๆในสวน พร้อมเกร็ดความรู้ในการจัดและตกแต่งสวนให้สวยงามอยู่เสมอ

สารบัญ : 15 BEST GARDENS

  • เปลี่ยนถนนหน้าบ้านเป็นธารน้ำตก
  • สวนป่าคาเฟ่
  • เสน่ห์ป่าชื้น
  • คาเฟ่ผนังอิฐในสวนทรอปิคัล
  • อารมณ์ผสมมุมมองในสวนญี่ปุ่น-ทรอปิคัล
  • สวนญี่ปุ่นคลาสสิก
  • ปรับชีวิตให้เรียบง่ายด้วยสวน
  • สวนญี่ปุ่นร่วมสมัย
  • เรียบง่ายสไตล์นอร์ดิก
  • ฯลฯ

ผู้เขียน: ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์

ราคา: 495.00 บาท