My first Dress

มา ตัดเสื้อผ้า ชุดเดรสชุดแรกด้วยแพตเทิร์นสำเร็จรูปกัน

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 978-616-207-935-1
พิมพ์ครั้งแรก : พฤษภาคม 2555
นักแปล: บัณฑิตา ธาราภพ
จำนวน 64 หน้า
ราคา 195 บาท

หนังสือเล่มนี้รวบรวมการ ตัดเสื้อผ้า ตัดเย็บชุดกระโปรงและทูนิคอย่างง่ายๆ ที่คุณสามารถดังแปลงเป็นชุดสวยได้หลายรูปแบบ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นของการตัดเย็บ อาทิ วัสดุอุปกรณ์ ชนิดของผ้า การใช้จักร และความรู้พื้นฐานของการตัดเย็บที่อธิบายไว้อย่างละเอียด พร้อมแพตเทิร์นขนาดเท่าจริง 4 ขนาด เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นงานตัดเย็บเสื้อผ้า