จัดสวนกินได้อย่างมีสไตล์

การออกแบบสวนกินได้ใช้หลักการเดียวกับการจัดสวนทั่วไปคือ คำนึงถึงในแง่ขององค์ประกอบทางศิลปะและความงาม รวมถึงเลือกใช้ของตกแต่งจากวัสดุที่กลมกลืนเข้ากันกับส่วนอื่นๆ อาจนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ก็ยิ่งดี ขนาดและความสูงเลือกใช้ได้หลากหลายตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อให้สวนเกิดมิติความงาม ที่สำคัญการปลูกไม้กินได้ในสวน ควรแบ่งสัดส่วนแยกจากไม้ประดับทั่วไป โดยคัดเลือกพรรณไม้หรือพืชผักอายุสั้นปลูกแยกออกมา อาจปลูกลงแปลงหรือภาชนะเพื่อให้ดูแลง่าย ส่วนชนิดของพืชสมุนไพรที่มีอายุข้ามปี อาจปลูกลงดินร่วมกับไม้ประดับอื่นๆได้ โดยดูจากต้องการของพืชชนิดนั้นๆเป็นหลัก