สวนญี่ปุ่นในเมืองไทย


เนื้อหาในเล่มครบครัน ทั้งหลักการจัดสวนญี่ปุ่นแบบเจาะลึก ตัวอย่างสวนสวยพร้อมแปลน และพรรณไม้ในไทยที่เหมาะใช้กับสวนญี่ปุ่น ซึ่งเนื้อหาความรู้ดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจกับหลักคิดในการจัดสวน เมื่อเข้าใจแล้วย่อมเกิดมุมมองในการประยุกต์ใช้ รู้สึกสนุกกับการจัดและเลือกสรรวัสดุและพรรณไม้ที่หาได้ใกล้ๆตัวมาปรับใช้

ราคา 399 บาท