Garden & Farm Vol.12 อยู่อย่างเพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ในยุคนี้คนเมืองหลายคนอยากหนีความวุ่นวาย หันไปทำสวนทำไร่มีวิถีชีวิตที่พอเพียง ด้วยการหาพื้นที่เล็กๆ ปลูกพืชผัก ผลไม้ไว้กินเอง โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมอบให้กับคนไทย แต่สิ่งสำคัญที่สุดก่อนจะลงมือทำ เราควรทำความเข้าใจกับคำว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือศาสตร์พระราชาให้เข้าใจก่อน ซึ่งมีหลายท่านที่น้อมนำปรัญชานี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จทั้งเรื่องดิน น้ำ ป่า ที่สามารถปรับใช้กับชีวิตความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตคนไทยได้

หนังสือ Garden & Farm vol.12 อยู่อย่างเพียงพอด้วย” เศรษฐกิจพอเพียง

จึงได้รวบรวมเรื่องราวของศาสตร์พระราชา โดยมี อาจารย์ยักษ์-ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ พร้อมแนะนำผู้ที่เดินรอยตามศาสตร์พระราชาจนประสบความเร็จ สามารถพึ่งพอตนเองได้…มาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อวิถีชีวิตที่พอเพียงของคนไทย

  • ผู้เขียน : อุไร จิรมงคลการ,วิรัชญา จารุจารีต
  • บาร์โค้ด : 9786161821975
  • ราคา : 250 บาท

 


อ่านเพิ่มเติม : เกษตรทฤษฎีใหม่ ในวิถีคนเมือง