HOME OFFICE & HOME STUDIO

กรณีศึกษาโฮมออฟฟิศ โฮมสตูดิโอของนักสร้างสรรค์ รวมถึงพื้นที่ธุรกิจอื่นๆ ที่หลอมรวมที่พักอาศัยเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมไฮไลต์ไอเดียการออกแบบ ปรับเปลี่ยนพื้นที่บ้านพักอาศัยส่วนตัวให้ควบรวมพื้นที่ทำงานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมไอเดียการใช้พื้นที่ได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ

ผู้เขียน: กองบรรณาธิการนิตยสาร Room

ราคา: 595บาท