การต่อเติมบ้าน

หนังสือ การต่อเติมบ้าน

ได้จัดเรียงวิธีการต่อเติมบ้านไว้เป็น ขั้นตอนให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่าย ตั้งแต่การ เตรียมตัวต่อเติมบ้านจนถึงการลงมือต่อเติมส่วนต่าง ๆ ของบ้าน โดยมีภาพวาดประกอบอย่างชัดเจน พร้อมมีตัวอย่างการ ต่อเติมบ้านแบบต่าง ๆ เพื่อต่อยอดความฝันให้บ้านของท่านได้ สวยดังใจ

  • ผู้เขียน : ศักดา ประสานไทย
  • บาร์โค้ด : 978-616-18-2416-7
  • ราคา: 349