รวมพันธุ์ไม้ต้นในสวน

หนังสือ รวมพันธุ์ไม้ต้นในสวน เล่มนี้ เป็นอีกเล่มหนึ่งในชุด Plant Library รวบรวมไม้ต้นน่าปลูกไว้มากกว่า 200 ชนิดทั้งชนิดเก่าและชนิดใหม่ที่เป็นที่นิยม ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่ผู้ปลูกสามารถใช้เป็นหลักประกันด้านธุรกิจ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ แต่ละต้นระบุชื่ออื่นๆ และชื่อไทยที่ใช้เรียก ชื่อวิทยาศาสตร์ ถิ่นกำเนิด และลักษณะเด่นที่สำคัญ เทคนิคการปลูก ช่วงเวลาที่ออกดอกและติดผล ประโยชน์ด้านสมุนไพร เกร็ดความรู้ที่ผู้ปลูกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมแนะนำแหล่งจำหน่ายไม้ต้น และไม้ล้อมให้กับผู้สนใจ

ผู้เขียน: อุรไร จิรมงคลรัช

ราคา: 455บาท