“สิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดา”

"สิ่งสามัญที่ไม่ธรรมดา"

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2556

บรรณาธิการ ศรายุทธ์ ศรีทิพย์อาสน์

ขนาดหนังสือ

ราคา

หากลองถามตัวเองว่า “เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการสร้างบ้านหรือคิดอยากมีบ้านคืออะไร” เชื่อว่าคำตอบของเกือบทุกคนคือ อยากได้บ้านที่อยู่สบาย อยู่แล้วมีความสุข แต่เมื่อถึงเวลาสร้างบ้านกันจริงๆ เรามักให้น้ำหนักกับรูปแบบการตกแต่ง การเลือกวัสดุที่มีความพิเศษต่างๆ หรือเพลินไปกับความคิดสำเร็จรูปที่ถูกปลูกฝังค่านิยมของความสมบูรณ์แบบ จนอาจเดินเลยความต้องการที่แท้จริง นั่นคือ บ้านที่ตัวเราอยู่สบาย และมองข้ามสิ่งสามัญรอบตัวที่เคยมีประสบการณ์ร่วม เคยมีความทรงจำ และเคยมีความสุข ซึ่งเมื่อนำมาออกแบบและจัดเรียงองค์ประกอบใหม่ให้มีรูปแบบที่ต้องตา มีความพิเศษตามที่ต้องการ และมีความงามอีกรูปแบบหนึ่งก็สามารถทำให้บ้านเป็นบ้านที่อยู่สบายได้เช่นกัน

สิ่งสามัญรอบตัวมิได้หมายถึงเฉพาะสิ่งของราคาถูก ของเก่า หรือวัสดุเหลือใช้แต่หมายรวมถึงสิ่งที่มีอยู่ทั่วไป สิ่งที่ใช้กันเป็นปกติ ซึ่งมักมีจำนวนมาก ทำให้มีราคาไม่สูง จนเกินไป อาทิ หน้าต่างบานเกล็ด หลังคาสังกะสี กระเบื้องลอน เหล็กดัด ไม้ ไม้ไผ่ ปูนซีเมนต์ อิฐ กระถางดินเผา ทั้งยังไม่อาจมองข้ามธรรมชาติรอบตัว แสงแดด ลม ต้นไม้วัชพืชซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการออกแบบและคิดต่างแล้ว จะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เราเห็นว่ามีอยู่ทั่วไปจนแทบไม่เห็นคุณค่าให้ไม่ธรรมดากว่าที่เคยเป็นซึ่งจะเป็นอีกทางเลือก ในการคิดสร้างบ้านต่อไป

หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่บทสรุปของคำตอบและคำถามใดๆ เพียงแต่อยากเชิญชวนให้ ผู้สนใจได้ไตร่ตรองและมองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ตัว สิ่งที่เป็นอยู่ สิ่งที่เอื้อมสัมผัสง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลา เสียพลังแสวงหา เพียงเพราะคิดว่ายิ่งได้มายากยิ่งเป็นที่นิยม ยิ่งราคาแพง แล้วจะต้องเป็นของดีสำหรับตัวเราเสมอไป เพราะที่สุดแล้วเราอาจพบว่า ของสามัญบางอย่างก็ดีอยู่แล้ว หรือจะเติมไอเดียให้ไม่ธรรมดาก็ทำได้เช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เราจะอยู่ในกรอบที่คนอื่นสร้างไว้ทำไม มาสร้างบ้านที่อยู่สบายในแบบของคุณ และเก็บเกี่ยวความสุขแสนธรรมดาที่ล้อมรอบอยู่ใกล้ๆ ตัวเราจะดีกว่า