ดอกเบี้ยบ้าน 2567

อัปเดตสินเชื่อ และ ดอกเบี้ยบ้าน 2567

ดอกเบี้ยบ้าน 2567
ดอกเบี้ยบ้าน 2567

ดอกเบี้ยบ้าน 2567 อาจไม่แตกต่างกับปลายปีที่แล้วมากนัก เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทำให้ธนาคารต่างๆ ระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อควบคุมสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) แต่ละธนาคาร จะเพิ่มหรือลด ดอกเบี้ยบ้าน อย่างไรกันบ้าง เรามีคำตอบ

ดอกเบี้ยบ้าน 2567

ดอกเบี้ยบ้าน 2567

ดูโปรโมชั่นแต่ละธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคาร UOB

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์


เปิดเงื่อนไข ดอกเบี้ยบ้าน 2567 อัตราพิเศษ

โดยทั่วไป ดอกเบี้ยบ้าน อัตราพิเศษ จะมีเงื่อนไขตามแต่ละธนาคารกำหนด เช่น โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษสำหรับอาชีพเฉพาะทาง โครงการสำหรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่กำหนด หรือต้องทำประกันภัยเพิ่มเติม เป็นต้น สามารถตรวจสอบและดูเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมได้แต่ละธนาคาร


คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้และเอกสารขอกู้

แต่ละธนาคารกำหนดไม่ต่างกันมาก หลักๆ คือ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 หรือ 70 ปี (แล้วแต่ธนาคาร)
 • มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน หรือ มีอาชีพเฉพาะทางที่อาจได้โปรโมชั่นพิเศษ
 • หากไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทก็ยื่นกู้ได้ แต่ก็ต้องมีเอกสารอื่นๆ ประกอบด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส) หากหย่าร้างก็ต้องยื่นสำเนาใบหย่าด้วย

การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น

 • คนในครอบครัว บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
 • สามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการเป็นคู่สมรส
 • คู่รัก ทั้งชาย – หญิง หรือ LGBTQ+ สามารถกู้ร่วมได้โดยแสดงเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ และควรเช็กรายละเอียดการกู้ร่วมซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารก่อน 

ดอกเบี้ยบ้าน 2567

เทคนิคผ่อนบ้านอย่างไรให้หมดไวขึ้น

 • จ่ายเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด และไม่ควรจ่ายแค่ตามขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น เป็นวิธีมีการแนะนำและใช้ได้ผลจริง เพราะการผ่อนบ้านเป็นหนี้ระยะยาว แม้ดอกเบี้ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 5 %  ขึ้นไปจนถึง 7 % กว่าๆ แต่ช่วงแรกเงินจะถูกนำไปตัดดอกเบี้ยเป็นส่วนมาก ทำให้ลดต้นได้น้อยมากๆ การจ่ายจริงกว่าที่ธนาคารกำหนดในแต่ละเดือนจึงช่วยลดเงินต้นได้มากขึ้น ซึ่งมีผู้แนะนำการคำนวณการผ่อนบ้านว่า การผ่อนบ้านค่างวดจะอยู่ที่ราว ล้านละ 6,000 หมายความว่า หากกู้ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท ควรจ่ายอย่างน้อย 18,000 บาท / เดือน หรือมากกว่านั้นเพื่อลดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้มากขึ้น
 • โปะเพิ่ม วิธีทั้งเฉลี่ยเป็นรายเดือน หรือ ปีละครั้ง ซึ่งสามารถดูได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน หรือทำควบคู่กันทั้ง 2 อย่างก็จะช่วยลดเงินต้นได้มากขึ้น
 • รีไฟแนนซ์ (Refinance) คือ การเปลี่ยนธนาคารที่ให้กู้ใหม่ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเดิม เพราะเมื่อขยับขึ้นปีที่ 4 ดอกเบี้ยและอัตราที่ต้องผ่อนชำระจะขยับสูงขึ้นตามไปด้วย การรีไฟแนนซ์ จึงช่วยให้ยังคงผ่อนในอัตราดอกเบี้ยต่ำเช่นเดียวกับช่วง 3 ปีแรก แต่ข้อจำกัดของรีไฟแนนซ์คือ ผู้กู้ต้องหาธนาคารใหม่ เตรียมเอกสารใหม่ และยื่นกู้ใหม่ทั้งหมด 
 • รีเทนชัน (Retention) เป็นวิธีปรับลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมหลังการผ่อนชำระ 3 ปี เป็นวิธีที่สะดวกและดี สำหรับผู้ที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี ไม่เคยผิดนัดชำระ โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติ Retention เพื่อปรับลดดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้น

หมายเหตุ : สรุปจากโครงการสินเชื่อบ้านสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแต่ละธนาคาร

ดอกเบี้ยบ้าน 2567

เรื่อง : JOMM YB. กิ๊ฟ, ศรายุทธ


 เช็กเปรียบเทียบโปรโมชั่นและอัตราดอกเบี้ยบ้านแต่ละธนาคารดอกเบี้ยบ้าน 2567

เปิดสูตรคํานวณ ดอกเบี้ยบ้าน 7% บ้านราคา 5 ล้าน 30 ปี ต้องจ่ายเท่าไหร่

ติดตามบ้านและสวน