REGEN HOUSE บ้านดีไซน์โมเดิร์น แต่แนวคิดไทย อยู่ได้ทุกวัยในครอบครัว


DESIGNER DIRECTORY :

เจ้าของ : คุณปาณขวัญ หัตถโกศล
ออกแบบ : บริษัท EKAR
ตกแต่ง : บริษัท Define Studio
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : บริษัท Groundsplay Studio


บ้านโมเดิร์น “บ้านเรือนไทย” สถาปัตยกรรมที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนที่มักอยู่อาศัยกันแบบครอบครัวขยาย หรือมีคนหลายรุ่นอาศัยรวมกัน ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ จนถึงรุ่นลูกหลาน แต่คงจะเป็นไปได้ยากในปัจจุบันเนื่องจากที่ดินในเมืองมีขนาดค่อนข้างเล็กและราคาสูงประกอบกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให้หลายครอบครัวเลือกที่จะอยู่อาศัยในรูปแบบของคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ หรือที่พักที่อยู่ใกล้ที่ทำงานแทน

บ้านโมเดิร์น แต่คงไม่ใช่สำหรับบ้าน “REGEN HOUSE” ของคุณโด้ – ปาณขวัญ หัตถโกศล หลังนี้ ที่ตั้งใจปลูกสร้างบ้านในรูปแบบของครอบครัวขยายบนที่ดินที่ติดกับบ้านคุณพ่อซึ่งคุณโด้อยู่อาศัยมาตั้งแต่เกิด ตามแนวคิดของคุณพ่อซึ่งท่านเชื่อว่า ความอบอุ่นและผูกพันจะเป็นเสมือนรากฐานของความคิดและหล่อหลอมแนวทางดำเนินชีวิตในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการต้อนรับและปูรากฐานให้ “น้องมีนา” สมาชิกใหม่ของครอบครัวด้วย โดยงานนี้เจ้าของบ้านไว้วางใจให้ คุณเอกภาพ ดวงแก้ว สถาปนิกแห่ง EKAR architects มาช่วยสานต่อความต้องการผ่านงานออกแบบบ้านที่จะตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

บ้านโมเดิร์น REGEN HOUSE

“พอเราได้แรงบันดาลใจเรื่องการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นของคุณปู่ (คุณพ่อของคุณโด้) มาก็รู้สึกว่าวิธีคิดของท่านเป็นวิธีคิดที่ไทยมาก ๆ ทำให้นึกถึงสังคมไทยสมัยก่อนที่มีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย นึกถึงเรือนไทยที่สร้างบ้านล้อมชาน บ้านหลังนี้จึงเหมือนเป็นผลลัพธ์แบบใหม่ของคนที่อยากมีครอบครัวขยาย บนพื้นที่กลางเมืองกรุงเทพฯที่มีอย่างจำกัด”

บ้านโมเดิร์น  ผลลัพธ์ที่ได้คืออาคารขนาด 4 ชั้น ตั้งเด่นอยู่บนที่ดินขนาด 260 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,600 ตารางเมตร ภายใต้การวางผังอาคารแบบรูปตัวแอล (L) เพื่อเปิดเป็นคอร์ตกลางบ้านให้เชื่อมต่อกับสวนป่าในบ้านคุณปู่ กลายเป็นพื้นที่ชานพักผ่อนสีเขียวขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยบ้านสองหลัง ช่วยเชื่อมมุมมองและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสามช่วงวัย

ที่จอดรถ บ้านโมเดิร์น REGEN HOUSE

คอร์ตกลางบ้าน บ้านโมเดิร์น REGEN HOUSE

บ้านโมเดิร์น REGEN HOUSE ระเบียงบ้าน

แบบสระว่ายน้ำ บ้านโมเดิร์น REGEN HOUSE

ฟังก์ชันในพื้นที่ชั้น 1 ประกอบไปด้วยที่จอดรถ ห้องพักแม่บ้าน ห้องเครื่องสระว่ายน้ำ และห้องเซอร์วิสต่าง ๆ ส่วนพื้นที่อยู่อาศัยจริง ๆ ของเจ้าของบ้านจะเริ่มต้นที่ชั้น 2 ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก เด่นด้วยพื้นที่ระเบียงขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของชั้น จึงกว้างเพียงพอให้น้องมีนาได้วิ่งเล่นอย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะคุณปู่คุณย่าที่สามารถมาร่วมทำกิจกรรมกับหลานตัวน้อยได้

มุมนั่งเล่น บ้านโมเดิร์น REGEN HOUSE

แบบบ้านโมเดิร์นขนาดใหญ่สี่ชั้น บ้านโมเดิร์น REGEN HOUSE

บ้านโมเดิร์น REGEN HOUSE โถงบันได

ชมชั้น 2-4 ต่อ คลิกที่นี่

 

T’S RESIDENCE บ้านโมเดิร์น โครงสร้างเหล็ก ใต้ถุนสูง

HUAMARK 09 โฮมออฟฟิศและศิลปะแห่งการอยู่อาศัยร่วมกับเวลา