T’S RESIDENCE บ้านโมเดิร์น โครงสร้างเหล็ก ใต้ถุนสูง

บ้านโมเดิร์น โครงสร้างเหล็ก ใต้ถุนสูง ทรงกล่องหลังนี้ มีคอนเซ็ปต์ อยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยนำไม้ไผ่มาเป็นองค์ประกอบจนกลายเป็นเอกลักษณ์ให้บ้านหลังนี้