REGEN HOUSE บ้านดีไซน์โมเดิร์น แต่แนวคิดไทย อยู่ได้ทุกวัยในครอบครัว

REGEN HOUSE บ้านโมเดิร์น แต่ดีไซน์ด้วยแนวคิดแบบเรือนไทย ที่รวมคนทุกวัยไว้ในบ้านหลังใหญ่ ได้อย่างลงตัว ออกแบบโดย EKAR Architects