ฮวงจุ้ยห้องนอน

รู้หลักฮวงจุ้ยในห้องนอน

ฮวงจุ้ยห้องนอน
ฮวงจุ้ยห้องนอน

ค่าเฉลี่ยการนอนที่เหมาะสมสำหรับคนเรานั้นอยู่ที่ 8 ชั่วโมง ดังนั้นเราจึงใช้เวลา 1 ใน 3 ของวันในห้องนอน ซึ่งถือเป็นห้องที่มีความสำคัญห้องหนึ่งของบ้าน การออกแบบบรรยากาศในห้องนอน ปรับฮวงจุ้ยห้องนอน ให้มีความผ่อนคลายน่าสบายช่วยให้เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้น

แต่จะเป็นอย่างไรหากเราลองนำมาผนวกรวมเข้ากับหลักของ “ฮวงจุ้ย” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในการพยากรณ์ลักษณะดีร้ายจากสภาพแวดล้อมและสิ่งรอบตัวที่ส่งผลต่อผู้อยู่อาศัย ฮวงจุ้ยห้องนอน

สมัยก่อนเรื่องฮวงจุ้ยอาจเป็นการถ่ายทอดความรู้ส่งต่อกันมาในรูปแบบความเชื่อ แต่ปัจจุบันมีการศึกษาหาความรู้เรื่องเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้เกิดการทำความเข้าใจและตีความคติความเชื่อต่างๆ ในศาสตร์ฮวงจุ้ยโดยมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ ลองมาดูเรื่องฮวงจุ้ยที่เกี่ยวข้องกับห้องนอน เพื่อความเข้าใจและลองนำไปประยุกต์ใช้กันดู ก็น่าจะทำให้เราสามารถใช้งานห้องนี้ได้อย่างสบายทั้งกายและใจ

ฮวงจุ้ยห้องนอน

หลักฮวงจุ้ย : ห้องนอนกลางบ้านถือเป็นมงคลยิ่ง เพราะตำแหน่งกลางบ้านคือหัวใจของบ้าน 

ห้องนอนเป็นห้องที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากที่สุดในบ้าน การวางตำแหน่งห้องนอนไว้กลางบ้านจึงทำให้มทีความเป็นส่วนตัวมากกว่าห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าบ้าน แต่ห้องนอนที่อยู่ในตำแหน่งกลางบ้านอาจมีปัญหาเรื่องการรับแสงธรรมชาติและการระบายอากาศ หากไม่มีช่องเปิดช่องแสงเพียงพอและไม่มีส่วนเชื่อมต่อกับภายนอก ดังนั้นเพื่อการระบายอากาศที่ดี ควรออกแบบให้ห้องนอนอยู่ที่ตำแหน่งมุมของบ้าน เพื่อให้แสงและลมเข้าสู่ห้องได้ทั้งสองทาง

ฮวงจุ้ยห้องนอน

หลักฮวงจุ้ย : ห้องนอนของเจ้าของบ้านอยู่หน้าบ้านถือว่าไม่เหมาะ เพราะหน้าบ้านเป็นตำแหน่งบริวาร ตำแหน่งห้องนอนควรอยู่หลังบ้านซึ่งเป็นตำแหน่งประธาน 

สาเหตุน่าจะมาจากเสียงรบกวน ตัวอย่างจากวางผังของอาคารของราชวังหรือบ้านเสนาบดีในสมัยก่อน ห้องนอนถือเป็นสถานที่ส่วนตัว ต้องการความสงบ หากอยู่หน้าบ้านซึ่งมีการเข้าออกบ่อยๆ ก็จะเป็นการรบกวนการพักผ่อน แต่อย่างไรก็ดี หากสภาพแวดล้อมหลังบ้านไม่ดีก็ไม่เหมาะที่จะเป็นห้องนอนอยู่ดี

หลักฮวงจุ้ย :ผู้ที่มีห้องนอนอยู่ติดกับห้องครัวจะทำให้เป็นคนหงุดหงิดโมโหง่าย และสุขภาพเสื่อมโทรม ไม่สบายอยู่บ่อยๆ หากเป็นคู่สามีภรรยาจะทำให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นนัก มีเรื่องขัดแย้งอยู่เสมอ 

เมื่อมีการปรุงอาหารก็จะเกิดกลิ่นควัน และความร้อนสะสมอยู่ในห้อง ซึ่งห้องที่อยู่ใกล้ก็จะได้รับผลกระทบนั้น และส่งผลกระทบไปยังผู้ที่อยู่ในห้องนอนนั้น เสียบรรยากาศในการพักผ่อน อันจะมีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตต่อไปด้วย ในสมัยก่อนใช้ฟืนหรือถ่านเป็นเชื้อเพลิงยิ่งมีควันไฟมาก

หลักฮวงจุ้ย : การวางตำแหน่งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงไปที่ประตูห้องก็ถือว่าไม่ดี เพราะเป็นตำแหน่งชี่พิฆาต ทำให้ผู้นอนได้รับผลร้าย และมักถูกผีอำบ่อยๆ 

การวางเตียงนอนตรงกับประตูห้องไม่ว่าจะวางในลักษณะใด หันหัวเตียงไปหรือปลายเตียงไปทางไหน ก็จะทำให้ผู้นอนนอนหลับอย่างไม่เป็นสุข เพราะประตูเป็นจุดที่มีการผ่านเข้าออกบ่อยๆ รวมทั้งช่องภายใต้ประตูจะทำให้คนภายนอกเห็นการเคลื่อนภายใน จึงทำให้คนภายในรู้สึกระแวง ไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

ฮวงจุ้ยห้องนอน

ห้องนอนที่ดีต้องเป็นอย่างไร

ห้องนอนที่ดีควรมีความโปร่ง โล่ง มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างจากธรรมชาติส่งถึง และไม่มีภาวะรบกวนจากภายนอก เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัย การวางตำแหน่งห้องนอนในบ้านจึงไม่ใช่การเลือกวางตำแหน่งของห้องนอนไว้ที่หน้าบ้าน หลังบ้าน ซ้ายหรือขวา แต่ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อห้องนอน ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ควัน เสียง กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดเรื่องของจิตวิทยามุมมอง

อ่านเพิ่มเติม : 10 ไอเดีย “ดึงแสงธรรมชาติเข้าบ้าน”

ห้องนอนเล็กๆ

นอกจากจากสภาพแวดล้อมแล้ว ทิศทางก็มีผลต่อการวางตำแหน่งห้องนอนเช่นเดียวกัน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ทิศทางลมและแสงแดด สำหรับพื้นที่โดยทั่วไปของประเทศไทย(อาจมีข้อยกเว้นในบางพื้นที่ อย่างเช่น พื้นที่ติดทะเล) ทิศที่รับลมประจำถิ่น คือทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ หากห้องนอนอยู่ในทิศทั้งสองนี้ก็จะรับลมได้อย่างเต็มที่ มีการระบายอากาศที่ดี แต่แน่นอนว่าเมื่อคำนึงถึงเรื่องแสงแดด ทิศที่โดนแสงแดดมากที่สุดในเวลาบ่ายก็คือทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความร้อนที่สะสมเวลากลางวันจะคลายตัวในเวลากลางคืน ดังนั้นหากต้องการหลีกเลี่ยงความร้อนก็ควรวางห้องนอนในทิศเหนือหรือทิศตะวันออก ซึ่งทิศตะวันออกก็จะทำให้สามารถรับแสงแดดในยามเช้าได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม : ปัญหา ห้องนอน ร้อน เพราะอยู่ทางทิศตะวันตก

ส่วนตำแหน่งที่ดีที่สุดของเตียงนอนก็ควรอยู่ในตำแหน่งทแยงมุมกับประตู ชิดกับผนังด้านใดด้านหนึ่ง เพราะสามารถเห็นคนที่เดินเข้ามาในห้องได้ หรือติดกับผนังด้านที่มีหน้าต่าง โดยหันด้านข้างให้หน้าต่าง เพื่อให้ได้รับแสงแดดและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวไม่ควรวางหัวเตียงติดกับผนังห้องน้ำ เพราะมีความชื้นและสิ่งสกปรกจากห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการหันหัวเตียงติดกับหน้าต่าง เพราะฝุ่น เขม่าควัน และฝนที่เข้ามาทางหน้าต่าง อาจมีผลต่อสุขภาพของผู้นอนได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความระแวงตลอดเวลา  ฮวงจุ้ยห้องนอน

jj130926-071

แนวทางการประยุกต์หลักฮวงจุ้ยมาใช้กับห้องนอน

ภาพเขียนสบายตา คลี่คลายพลังปะทะ ภาพเขียนหรืองานศิลปะช่วยลดทอนความเครียดจากผนัง
โล่งๆ ทั้งยังสร้างบรรยากาศอบอุ่นให้ห้องและเป็นจุดหยุดพักสายตาที่ดีได้อีกด้วย
โคมไฟสว่างไสวชีวิตกระจ่างชัด โคมไฟหัวเตียงสว่างกำลังดี ไว้อ่านหนังสือสักเล่มก่อนนอนคงจะ
หลับสบาย อีกทั้งกลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องกลัวจะเดินสะดุด แค่เปิดไฟหัวเตียง
ทิศหัวนอนถูกของค้ำจะไม่เจริญ จริงๆ คือถ้าหัวนอนมีของแขวนหรือค้ำศีรษะอยู่ คนที่นอนจะเกิด
ความเครียดโดยไม่รู้ตัว ยิ่งกว่านั้นของดังกล่าวอาจหล่นใส่ศีรษะได้หากไม่ระวังให้ดี หัวนอนโล่งๆ
จึงดีกว่าด้วยประการทั้งปวง
โต๊ะข้างเตียงไม่มีเหลี่ยมมุมส่งพลังให้ไหลเวียน เพราะเรามักสะลึมสะลือลุกจากเตียงตอนกลางดึกหรือ
ตอนเช้า การที่โต๊ะหัวเตียงไม่มีเหลี่ยมมุมจึงปลอดภัยกว่าโต๊ะเหลี่ยมๆ หากเผลอเดินชนเข้า
กลางวันต้องสว่างไสว กลางคืนต้องมืดสนิท หลายท่านนั่งทำงานในห้องนอนยามกลางวัน ห้องนอน
จึงควรได้รับแสงที่พอดี เพื่อให้เกิดความกระปรี้กระเปร่า


เรื่อง: ดำรง, ศราวุธ, วุฒิกร

ภาพ: คลังภาพบ้านและสวน

 รู้หลักฮวงจุ้ยภายในบ้าน – ห้องน้ำ

 ไอเดียการออกแบบห้องนอนในแต่ละขนาด

 “แบบห้องนอนสวยๆ” หลายสไตล์

สามารถติดตามข้อมูลดีๆจากบ้านและสวนได้ที่ เพจบ้านและสวน