สวนระเบียง

เลือกพรรณไม้ให้เหมาะจัดสวนระเบียงและดาดฟ้า

สวนระเบียง
สวนระเบียง

การจัด สวนระเบียง และดาดฟ้า ควรคำนึงถึงทิศทางแสงแดดเป็นหลัก หากระเบียงอยู่บริเวณทิศตะวันตกที่รับแสงแดดจัดยามบ่าย บริเวณนั้นจะได้รับความร้อนและแสงสะท้อนมากกว่าสวนที่อยู่เบื้องล่าง

การเลือกพรรณไม้สำหรับจัด สวนระเบียง จึงควรเลือกที่ทนแสงแดดและลมแรง แต่หากระเบียงนั้นได้ร่มเงาของตึกจนร่มครึ้ม ก็ควรเลือกชนิดของพรรณไม้ที่ทนต่อสภาพร่ม อีกทั้งควรเลือกชนิดที่ดูแลง่าย

 

ไม้ประธาน

อาจเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มสูงขนาดรองลงมา ขึ้นกับขนาดระเบียงและภาพรวมของสวน ควรเลือกต้นที่เด่นที่สุดจัดเป็นประธานของมุมนั้น เลือกชนิดที่ไม่ผลัดใบ ใบไม่ร่วงง่าย เช่น

พุดจีบ

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/crape-jasmine/

สวนระเบียง

 

กาหลง

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/white-orchid-tree/

White-orchid-tree-881x587

ไม้พุ่ม ไม้พรางตา

พุดสามสี

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/kiss_me_quick/

พุดสามสี

ประทัดจีน

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/coral_plant/

ประทัดจีน

เข็มอินเดีย

http://book.baanlaesuan.com/standard/egyptian-star/

เข็มอินเดีย

ไม้คลุมดิน

กระดุมทองเลื้อย

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/creeping-daisy/

กระดุมทองเลื้อย

ลานไพลิน

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/giant_bacopa/

ลานไพลิน

ถั่วเปรูหรือถั่วบราซิล

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/amarillo-peanut/

ถั่วเปรู

ไม้น้ำและไม้ริมน้ำ

ที่สามารถปลูกแช่น้ำได้ ทนทาน ไม่ต้องดูแลมากนัก หากไม่อยู่บ้านหลายวันก็ไม่ต้องกังวล เช่น

ก้ามปูหลุด

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/silver-inch-plant/

ก้ามปูหลุด

แว่นแก้ว

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/water-pennywort/

แว่นแก้ว

อเมซอนใบแดง

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/rubra-osiris/

อเมซอนใบแดง

ไม้เลื้อย

หากคิดจะปลูกไมเลื้อยควรทำโครงสร้างที่แข็งแรง เหมาะกับขนาดของเถา ควรทำโครงสร้างเหล็กหรือไม้ที่แข็งแรงเพื่อรองรับต้นที่มีเถาใหญ่ แต่หากมีระเบียงเล็กๆที่ไม่ต้องการรับน้ำหนักมาก ควรเลือกไม้เถาขนาดกลางถึงขนาดเล็กก็น่าจะเพียงพอ เช่น

พวงคราม

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/purple_wreath/

พวงคราม

มอร์นิ่งกลอรี่

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/morning-glory/

มอร์นิ่งกลอรี่

สายน้ำผึ้ง

http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/gold_and_silver/

สายน้ำผึ้ง

ชมไอเดียจัดสวนระเบียงหน้า 2