ไอเดียแบบบ้านพึ่งตน สร้างแหล่งอาหาร สร้างความมั่นคง

เมื่อทุกคนควรมีบ้านเป็นพื้นฐานของชีวิต บ้านและสวน จึงชวน Earnchom Barn มาร่วมออกแบบและแบ่งปันไอเดีย แบบบ้าน ให้ดาวน์โหลดฟรี เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการมีบ้าน และได้ต้นแบบบ้านที่ดีแม้มีพื้นที่จำกัด

แบบบ้าน

บ้านเปรียบเป็นหน่วยเล็กๆของระบบนิเวศ เป็นจิ๊กซอว์หนึ่งที่หากรวมกันจะก่อเกิดเป็นชุมชน สังคมระดับมหภาคที่ร่วมกันดูแลทั้งระบบนิเวศได้ คุณอุราวัลย์ รุกขไชยศิริกุล แห่งโรงนาเอินโฉมเกษตรอินทรีย์ หรือ Earnchom Barn จึงออกแบบบ้านหลังนี้ ให้อยู่ดีและเกื้อหนุนให้ผู้อาศัยพึ่งตนเองได้ พร้อมนำเสนอการสร้างแหล่งอาหารและการทำเกษตรกรรมในที่ดิน เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับครัวเรือนตามหลักทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง เพื่อสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ออกแบบบ้านด้วยแนวคิดจากภูมิปัญญาไทยที่เข้าใจหลักทางวิทยาศาสตร์และเกษตรกรรม ให้สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้เอง สร้างสุขภาวะดี และอยู่สบาย แบบบ้าน

แบบบ้าน
แบบบ้าน
แบบบ้าน

แนวคิดการออกแบบ

  1. ประโยชน์สูงสุด คนได้ประโยชน์สูงสุดทั้งคุณค่าแท้ด้านที่อยู่อาศัยและเรียนรู้การสร้างบ้านด้วยตนเองจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเกิดองค์ความรู้ระหว่างกันของชุมชน มีการจัดการระบบฐานราก ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะในครัวเรือน
  2. ประหยัดสูงสุด งานออกแบบ Simple ง่าย ทำให้คนอื่นทำตามได้ ให้ความสำคัญกับวิธีการก่อสร้างที่ทุกคนสามารถทำได้เอง ไม่ยากจนเกินไป เลือกใช้วัสดุท้องถิ่น เช่น การใช้ดิน การใช้ไม้ที่สามารถปลูกทดแทนได้ การใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้ฟืนหุงต้ม
  3. ศิลปะงามตา ออกแบบผนังไม้ให้สวยงาม ทำผนังส่วนทึบที่ทำมาจากดินของท้องถิ่น ช่องเปิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของบ้าน
แบบบ้านพึ่งตน
แบบบ้านฟรี
แบบบ้านฟรี
แบบบ้านฟรี
แบบบ้าน
แบบบ้าน
แบบบ้าน

พื้นที่ใช้งาน

บ้านไม้ผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้งาน 40 ตารางเมตร ชั้นล่างเป็นพื้นที่นั่งเล่น ทำงาน ห้องน้ำ และครัว สำหรับชั้นบน คือห้องนอน โต๊ะทำงาน และระเบียงนั่งเล่น


แบบบ้านฟรี
“บ้านพึ่งตนนี้ เป็นเหมือนจิ๊กซอว์เล็กๆ มารวมกันให้เกิดเป็นแมคโครสเกล ที่มันสามารถช่วยให้ระบบนิเวศมันสมดุลขึ้น”-คุณอุราวัลย์ รุกขไชยศิริกุล

กดดาวน์โหลดไอเดียแบบบ้านพึ่งตน

หมายเหตุ : แบบบ้านในนี้ประกอบด้วยไอเดียการออกแบบ และแบบทางสถาปัตยกรรม การนำไปก่อสร้างจำเป็นต้องมีสถาปนิก/วิศวกรปรับแบบให้เข้ากับพื้นที่ ทำแบบโครงสร้าง และงานระบบเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุญาตก่อสร้าง


ข้อมูลแบบบ้านพึ่งตน
บ้านไม้ผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตกแต่งดัวยวัสดุท้องถิ่น
พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร
ขนาดบ้าน 6 x 3 เมตร
สำหรับพักอาศัย 2 คน


แบบบ้านสำหรับคนโสด อยู่สบายและสร้างได้ทุกพื้นที่

แบบบ้านสร้างอาชีพ ปรับพื้นที่เพื่อการค้าขาย
แบบบ้านสำหรับครอบครัว บ้านอยู่สบายในพื้นที่จำกัด
แบบบ้านลูกกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่
ติดตามบ้านและสวน


เรื่อง : ธัญยธรณ์ นาราเต็มทรัพย์

ภาพ : ศุภกร ศรีสกุล