ไอเดียแบบบ้านลูกกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่ เพื่อพ่อแม่และเข้าใจลูก

เมื่อทุกคนควรมีบ้านเป็นพื้นฐานของชีวิต บ้านและสวน จึงชวน Case Studio มาร่วมออกแบบและแบ่งปันแบบบ้านให้ดาวน์โหลดไอเดีย แบบบ้าน ฟรี เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการมีบ้าน และได้ต้นแบบบ้านที่ดีแม้มีพื้นที่จำกัด

แบบบ้านฟรี
แบบบ้านลูกกตัญญู

สังคมสูงวัย อาจเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับใครหลายคน ทว่าอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด โดยเฉพาะครอบครัวที่ลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ ซึ่งสูงวัยขึ้นเรื่อยๆ หรือต้องเตรียมความพร้อมให้บ้านเป็นที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยที่ต้องระมัดระวังเรื่องการเดิน การป้องกันอุบัติเหตุ ทว่าไม่ละเลยพื้นที่ส่วนตัวสำหรับลูก คุณปฐมา หรุ่นรักวิทย์ จาก Case Studio ผู้สนใจปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคม และมุ่งหวังให้ทุกคนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ จึงออบแบบบ้านลูกกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่ที่มีความสุขร่วมกันทั้งบุพการีและบุตร แบบบ้าน

แบบบ้านลูกกตัญญู
“ลักษณะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียว เพราะมันสามสิบตารางเมตร เราเลยทำชั้นลอยนิดนึง เพื่อเพิ่มพื้นที่ส่วนตัวให้กับลูก เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับครอบครัวนี้”– คุณปฐมา หรุ่นรักวิทย์

แนวคิดการออกแบบ

บ้านที่มีผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีพื้นที่ใช้สอยที่ปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และมีความสะดวกตามสมรรถภาพของร่างกาย แต่ก็ต้องมีพื้นที่สำหรับลูกที่ยังต้องการพื้นที่ส่วนตัว ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างไม่อึดอัด แม้ว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยจำกัด เนื่องจากผู้ออกแบบเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุถึง 2 คน ว่าย่อมต้องเกิดความเครียด ยิ่งบ้านมีพื้นที่จำกัดก็ยิ่งเครียด บางครั้งก็อยากจะหลบอยู่คนเดียว พื้นที่ส่วนตัวของลูกจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ความปลอดภัยของพ่อแม่

แบบบ้านลูกกตัญญู
แบบบ้านลูกกตัญญู


สถาปนิกจึงออกแบบเป็นบ้านชั้นเดียว สำหรับเป็นที่นอนของพ่อแม่ มีพื้นที่ส่วนกลาง มีทางลาดขึ้นลง ไม่มีสเต็ปบันได ซึ่งผู้สูงอายุเดินได้สะดวก หรือ สะดวกต่อการใช้รถเข็น แล้วเพิ่มชั้นลอยเป็นห้องนอนและพื้นที่ส่วนตัวของลูก
สำหรับวัสดุที่ใช้สร้างบ้าน เป็นวัสดุที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป ก่อสร้าง ประกอบสร้างง่าย และสร้างได้เร็ว หรือสร้างจำนวนหลายหลังพร้อมกันอย่างสะดวก จึงเป็นบ้านที่ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า อยู่สบาย ราคาประหยัด

แบบบ้าน
แปลนบ้านชั้น 1
แบบบ้าน
แปลนบ้านชั้นลอย

พื้นที่ใช้งาน

แปลนบ้านชั้น 1 พื้นที่ 30 ตร.ม. แบ่งสัดส่วนเป็นที่นอนสำหรับพ่อแม่ ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ และครัว มีทางขึ้นไปยังชั้นลอย ซึ่งจะเป็นที่นอนและพื้นที่ส่วนตัวของลูก
อย่างไรก็ตาม การออกแบบบ้านที่ไม่ใหญ่มาก กลับเป็นข้อดี เพราะปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุมากกว่าพื้นที่กว้างๆ ที่เวลาเซหรือจะล้ม ก็จะสามารถจับหรือคว้าประคองตัวได้ทันท่วงที อีกทั้งห้องน้ำ แม้จะเล็ก แต่ว่าจะสะดวกเวลาผู้สูงอายุใช้งาน

แบบบ้าน
ชั้นลอบห้องนอนลูก

กดดาวน์โหลดไอเดียแบบบ้านลูกกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่

หมายเหตุ : แบบบ้านในนี้ประกอบด้วยไอเดียการออกแบบ และแบบทางสถาปัตยกรรม การนำไปก่อสร้างจำเป็นต้องมีสถาปนิก/วิศวกรปรับแบบให้เข้ากับพื้นที่ ทำแบบโครงสร้าง และงานระบบเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุญาตก่อสร้าง


ข้อมูลแบบบ้านลูกกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่

• บ้านโครงสร้างเหล็กกึ่งสำเร็จรูป 1 ชั้น มีชั้นลอย
• พื้นที่ใช้สอย 60 ตารางเมตร
• ขนาดบ้าน 7.05 x 6.10 เมตร
• สำหรับพักอาศัย 3 คน


แบบบ้านสำหรับคนโสด อยู่สบายและสร้างได้ทุกพื้นที่

แบบบ้านสร้างอาชีพ ปรับพื้นที่เพื่อการค้าขาย

แบบบ้านสำหรับครอบครัว บ้านอยู่สบายในพื้นที่จำกัด

แบบบ้านพึ่งตน สร้างแหล่งอาหาร สร้างความมั่นคง

ติดตามบ้านและสวน


เรื่อง : ธัญยธรณ์ นาราเต็มทรัพย์

ภาพ : ศุภกร ศรีสกุล